Vážení přátelé,

Je až neuvěřitelné do jaké situace nás život někdy postaví, že to nejsou situace jenom radostné víme snad všichni a právě ty neradostné situace sebou přináší trauma jak pro jednotlivce, tak v mnoha případech i pro celé rodiny.
Když taková událost nastane je dané přece povahou člověka takovému jednotlivci či jednotlivcům s jejich handicapem pomáhat. I naše společnost, neboli státní správa, se významným způsobem snaží pomoct a postarat se o své handicapované občany.
 

 

Jsou však situace, které příslušným státním institucím neumožňují poskytnout dostatečnou pomoc těmto našim potřebným spoluobčanům.
Já i můj bratr jsme právě z tohoto důvodu založili naši NADACI, která se snaží dle svých možností pomáhat všem, kteří to potřebují. Při posuzování žádostí vycházíme hlavně z principu chtít maximálně pomoci potřebným, pokud jsou v těžké životní situaci.
I když víme, že fyzická nebo finanční pomoc není všelékem v životní krizi, ale může zmírnit , nebo napomoci překonat a lépe zvládnout těžké období.
Přeji proto Všem, aby těchto smutných událostí v životě bylo co nejméně a těch radostných co nejvíce. To, že můžeme s naší Nadací lidem pomáhat mě i mému bratrovi umožňuje sdílet radostné okamžiky společně s lidmi, kterým jsme pomohli.
Na závěr popřeji Nadaci vše nejlepší při naplňování jejich cílů a poslání.

S pozdravem
 

Peter Šuška
předseda správní rady